ระบบอินเทอร์เน็ตบ้านของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 ได้เปลี่ยนผ่านจากยุคใช้สายโทรศัพท์ ADSL และ VDSL เข้าสู่ยุคสายไฟเบอร์ออปติก(Fiber Optic Cable) หรือสายใยแก้วนำแสงอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ คำว่า “ระบบอินเทอร์เน็ตบ้าน” หมายถึงอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้งสำหรับใช้ภายในบ้าน และที่อยู่อาศัยประเภทอื่น เช่น อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม และแฟลต รวมทั้งอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้งในอาคารและสำนักงานทั่วไป

ชนิดของสาย

สำหรับสายใยแก้วนำแสง เป็นเทคโนโลยีคุณภาพสูง สามารถส่งและรับข้อมูลได้เร็วเกือบเท่าความเร็วของแสง มีความเสถียรสม่ำเสมอ ทนทาน และราคาถูกเมื่อเทียบกับคุณภาพ โดยชนิดของสายมี 2 ชนิด ได้แก่

  • Multi Mode Optical Fiber เป็นสายสัญญาณสำหรับใช้ในระยะทางไม่เกิน 2,000 เมตร โดยนิยมนำมาใช้กับระบบอินเทอร์เน็ตบ้าน
  • Single Mode Optical Fiber เป็นสายสัญญาณใช้งานระยะทางไกลเกิน 2,000 เมตร ไปจนถึง 120 กิโลเมตร นิยมใช้เป็นสายโทรศัพท์และเคเบิลทีวี

ประเภทของสาย

ส่วนการออกแบบสายตามการใช้งาน มีระดับพื้นฐาน 2 ประเภท ได้แก่

  • Loose-Tube Fiber เป็นสายหุ้มพลาสติก ใส่เจลป้องกันน้ำและความร้อนไว้ภายใน ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยจะเดินสายด้วยการฝังดิน แขวนในอากาศ หรือร้อยท่อก็ได้
  • Tight-Buffered Fiber เป็นสายแท่งแก้วหุ้มพลาสติกติดกันแน่น ไม่ใส่เจลไว้ภายใน นิยมใช้เป็นสายภายในอาคาร และเชื่อมต่อระหว่างอาคาร แต่ก็สามารถใช้ภายนอกอาคารได้

ผู้ให้บริการชั้นนำ

สำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระบบไฟเบอร์ออปติกชั้นนำในประเทศไทย มี 5 บริษัท ได้แก่

  • บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด หรือ 3BB
  • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ True
  • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT
  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT