ว่าด้วยช่องทาง “โทรฟรี” ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากการใช้เทคโนโลยี VoIP ซึ่งมีผู้ให้บริการหลายค่าย และวิธีประหยัดอินเทอร์เน็ตมือถือที่สามารถทำได้ไม่ยาก