แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ 3G และ 4G ล้วนมีเงื่อนไขเฉพาะแต่ละแพ็กเกจในด้านดาต้า และกำหนดการใช้อินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกับเกมออนไลน์ใน https://188bet-online.com ซึ่งแต่ละเกมก็มีเงื่อนไขเฉพาะของเกมนั้น ๆ ทั้งนี้ หลายคนอาจมีปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ กรณีดาต้าเต็มเร็วหรือไม่ก็อินเทอร์เน็ตหมดเร็ว โดยส่วนหนึ่งเกิดจากตัวแปรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ ดังนี้

การใช้งานเฟซบุ๊ก

เมื่อเลื่อนหน้าจอวิดีโอแล้วเห็นวิดีโอเล่นเองโดยที่เรายังไม่ได้กด Play หากเลื่อนหน้าจอบ่อยและพบวิดีโอบ่อยจะทำให้อินเทอร์เน็ตของเราหมดเร็วขึ้น ดังนั้น จึงควรปิดโปรแกรมเล่นอัตโนมัติ โดยเข้าไปที่ App Settings (การตั้งค่าแอป) ในเฟซบุ๊ก ต่อด้วย Autoplay (เล่นอัตโนมัติ) และเลือก On WiFi Connections Only (เปิดการเชื่อมต่อด้วย WiFi เท่านั้น) หรือเลือก Never Autoplay Videos (ไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัติ)

ปิดโปรแกรมอัพเดตอัตโนมัติ

โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอัพเดตข้อมูลอัตโนมัติเป็นตัวที่ทำให้ดาต้าในมือถือของเราเต็มเร็ว โดยที่เราใช้งานตามจุดประสงค์ได้ไม่เต็มที่ หรือไม่ก็ทำให้สิทธิในการใช้อินเทอร์เน็ตของเราตามแพ็กเกจนั้นหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ วิธีแก้ปัญหาคือ ปิดแอปอัพเดตข้อมูลอัตโนมัติทั้งหมด โดยใช้ระบบอัพเดต WiFi แทน การตั้งค่าให้เข้าไปที่ Play Store ต่อด้วย Setting และเลือก Do Not Auto-Update Apps หรือไม่ก็เลือก Only over WiFi เป็นอันแล้วเสร็จ

เปิดใช้งาน Restrict Background Data

หากไม่เปิดใช้งาน Restrict Background Data แม้ในช่วงที่เราไม่ได้ใช้โทรศัพท์ แต่โปรแกรมอัตโนมัติก็ยังคงใช้อินเทอร์เน็ตอัพเดตข้อมูลต่อเนื่องเหมือนเดิม ดังนั้น จึงควรเปิดใช้งาน Restrict Background Data โดยเข้าไปที่ Settings ต่อด้วย Data Usage และเลือก Restrict Background Data